Chiến Thuật Chơi Baccarat Hiệu Quả Dễ Thắng

Những chiến thuật dưới đây được áp dụng trong phương pháp cược bình quân. Nếu bạn cần tìm các phương pháp cược đa dạng hơn, bạn có thể xem tại đây. Cược bình quân đơn giản là thấy Banker theo Banker, thấy Player theo Player, thấy Tie theo Tie.

Có thể chia làm 6 chiến thuật chơi baccarat nên ghi nhớ như sau:

Chiến thuật chơi baccarat

Chien Thuat Choi Baccarat Hieu Qua De Thang - Hinh 1

Người chơi ở ván thứ nhất không đặt cược. Nếu ván thứ nhất mở Banker, sau đó mua Banker, và theo đến khi ngưng. Nếu ván thứ nhất mở Player, sau đó mua Player, và theo đến khi ngưng. Đừng mua (TIE) và đừng tính toán.

Chiến thuật cược

Nếu trước đó theo Banker, sau khi Banker ngưng (Player bắt đầu xuất hiện) thì đổi theo Player cho đến khi Player ngưng. Cũng quy tắc đó, nếu trước đó theo Player, sau khi Player ngưng (Banker bắt đầu xuất hiện) thì đổi theo Banker cho đến khi Banker ngưng. Như thế không ngừng lặp lại. Ví dụ 1: B B B B B P P ván thứ sáu dừng Banker xuất Player, do đó ván thứ bảy sẽ bắt đầu mua Player.

Chiến thuật thứ ba

Chien Thuat Choi Baccarat Hieu Qua De Thang - Hinh 2

Nếu theo Banker hay Player mà thua liên tiếp 2 ván, sẽ được thay thế bằng mua “Tie” mua ngược lại với ván trước đó. Nếu ván trước mở Player thì ván sau mua Banker và ngược lại. Tiếp tục theo đến khi Tie ra thì quay lại theo Banker hoặc Player. Nếu Tie ngừng ngay sau đó là Banker thì theo Banker, nếu Tie ngừng ngay sau đó là Player thi theo Player.

Ví dụ 2: B P B P B P P P, nếu ván thứ hai mua Banker, kết quả xuất hiện Player thua 1 ván. Nếu ván thứ ba mua Player, kết quả xuất hiện Banker, thua 2 ván. Vì thua liên tiếp 2 ván ta sẽ đổi sang theo thêm Tie

Ván thứ 4 ta mua Banker ngược lại của ván thứ ba hoặc mua Tie. Ván thứ 5 mua Banker, ván thứ 6 mua Player. Đến ván thứ 7 mua Banker nhưng ván thứ 7 xuất hiện Player. Nếu vì đường đơn Tie này đã ngưng ở ván thứ 7 nên ván thứ 8 ta mua Player.

Chiến Thuật Chơi Baccarat Hiệu Quả Dễ Thắng
Rate this post